TM-Vakuutusvälitys Oy

TM-Vakuutusvälitys Oy on asiakaslähtöinen vakuutusmeklaritoimisto Järvenpäässä. Toimintamme on alkanut vuonna 2003.

Kivijalkamme on ollut jo vuosia kiinteistövakuutusten hoito. Vuoden 2017 alusta olemme hakeneet kasvua yritysten vakuutusten ja henkilöasiakkaiden vakuutusten hoidossa ja kasvulle on hyvä ”maaperä” tunnettavuutemme ansiosta.

Yrityksemme tehtävänä on etsiä vakuutusmarkkinoilta asiakasyrityksellemme mahdollisimman kattava vakuutusturva kustannustehokkaaseen hintaan.

Vakuutusmeklari toimii aina asiakkaansa toimeksiannosta. Toimeksiantosopimuksesta käy selville, mitä asiakas ja vakuutusmeklari ovat sopineet. Sopimuksen lisäksi asiakas antaa vakuutusmeklarille valtakirjan, jolla vakuutusmeklari voi edustaa asiakasta vakuutusasioissa.

Vakuutusmeklariksi rekisteröitävällä on oltava vakuutusmeklaritutkinnolla osoitettu ammattipätevyys. Vakuutusmeklaritutkinnon suorittanut henkilö on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Vakuutusmeklarin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Autamme sinua vahingon sattuessa ja vahinkoilmoituksen teossa

Tuemme kummilastamme World Vision -järjestön kautta.